لیزر / رفع تاتو و ضایعات پوستی / لیزر رفع تاتو و ضایعات پیگمانته

لیزر رفع تاتو و ضایعات پیگمانته

 

در اين سيسـتم با ايجـاد پالـس‌هاي بسـيار قدرتمند( در حد مگاوات) و زمان تابش بســيار كوتاه (درحد 6 نانو ثانيه) براي درمـان ضــايعات پيگمانته عمقي و خالكوبي‌هاي رنگـي در رنگ‌هاي مختـلف سبـب تخريب سلـول‌هاي درم حاوي پيگمــانته‌هاي تاتو مي‌شـود كه پس از آزاد شدن اين پيگمــانتــه‌ها توسـط درنـاژ لنفاوي از محيط دور مي‌شوند.

از مزاياي اين دستگاه از بين بردن كامل انواع تاتوهاي رنگي تا حصول نتيجه عالي در تعداد جلسات اندك و نياز نداشـتن به بيـهوشـي و داروهاي جانبي است.

 

كاربردهاي باليني:

از بين بردن انواع خالكوبي و تاتوهاي رنگي

از بين بردن تمامي ضايعات پيگمانته طبيعي و غيرطبيعي (ماه گرفتگي، انواع خال، لك، كك و مك و...)

درمان ضايعات عروقي

کاهش لک های پیری و هایپر پیگمانتاسیون

درمان ملاسما